Hợp kim carbide chuyên dùng.

Hợp kim carbide chuyên dùng.

Mã số sản phẩm: CDTT-001


* Các sản phẩm làm bằng hợp kim carbide chịu mài mòn cao.

* Khuôn dập làm bằng hợp kim carbide.

* MWD làm bằng hợp kim carbide dùng cho khoan thăm dò dầu khí.

Sản phẩm khác