Dao Phay Lăn Răng, Dao Chuốt.

Dao Phay Lăn Răng, Dao Chuốt.