Chống tâm máy tiện dùng gia công chi tiết lớn ROEHM.

Chống Tâm Máy Tiện.

Chống tâm máy tiện dùng gia công chi tiết lớn ROEHM.

Mã số sản phẩm: CDROEHM-006


Sản phẩm khác