Mũi khoét gỗ & ván

Mũi khoét gỗ & ván

Mã số sản phẩm: CD-14F


Ø D L S DX - RH   SX - LH 
15 70,0 10 14F.150.R 14F.150.L
16 70,0 10 14F.160.R 14F.160.L
20 70,0 10 14F.200.R 14F.200.L
25 70,0 10 14F.250.R 14F.250.L
26 70,0 10 14F.260.R 14F.260.L
30 70,0 10 14F.300.R 14F.300.L
35 70,0 10 14F.350.R 14F.350.L

Sản phẩm khác