Mũi khoan nguyên thanh hợp kim.

Mũi khoan nguyên thanh hợp kim.

Mã số sản phẩm: Cd-70M


Ø D L S DX - RH   SX - LH 
3* 57,5 10 70L.030.R 70L.030.L
4 57,5 10 70L.040.R 70L.040.L 
5 57,5 10 70L.050.R 70L.050.L
6 57,5 10 70L.060.R 70L.060.L
8 57,5 10 70L.080.R 70L.080.L
         
3* 70,0 10 70M.030.R 70M.030.L
4 70,0 10 70M.040.R  70M.040.L 
5 70,0 10 70M.050.R 70M.050.L
6 70,0 10 70M.060.R 70M.060.L
8 70,0 10 70M.080.R 70M.080.L

Sản phẩm khác