Mũi khoan chuyên khoan ván 60M

Mũi khoan chuyên khoan ván 60M

Mã số sản phẩm: CD-60M


Ø D L S DX - RH    SX - LH 
5 57,5 10 60L.050.R 60L.050.L
6 57,5 10 60L.060.R 60L.060.L
8 57,5 10 60L.080.R 60L.080.L
10 57,5 10 60L.100.R 60L.100.L
12 57,5 10 60L.120.R 60L.120.L
         
5 70,0 10 60M.050.R 60M.050.L
6 70,0 10 60M.060.R 60M.060.L
8 70,0 10 60M.080.R 60M.080.L
10 70,0 10 60M.100.R 60M.100.L
12 70,0 10 60M.120.R 60M.120.L


 

Sản phẩm khác