Mũi khoan chuyên khoan thủng

Mũi khoan chuyên khoan thủng

Mã số sản phẩm: CD-61Q


Ø D L S DX - RH    SX - LH 
5 70,0 10 61Q.050.R 61Q.050.L
6 70,0 10 61Q.060.R 61Q.060.L
8 70,0 10 61Q.080.R 61Q.080.L

Sản phẩm khác